Šulc, K. 1933 Metadenopus festucae n. gn. n. sp. sf. Coccidae, patria moravia, CSR.. Prace Moravské Prírodovedecké Spolecnosti (Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravicae) 8: 1-17.