Řeháček, J. 1959 A new species of the genus Luzulaspis (Coccoidea, Coccidae) from Czechoslovakia.. Entomologicheskoe Obozrenye 38: 176-178.

Notes: L. borchsenii n. sp.