Ossiannilsson, F. 1951 Bidrag till kännedomen om den svenska sköldlusfaunan (Hom. Coccoidea).. Opuscula Entomologica. Lund 16: 1-9.

Notes: Lists 33 species, 11 new to Sweden. (English summary.)