Leefmans, S. 1929 [Diseases and pests of cultivated plants in the Netherlands-Indies in 1928.] Ziekten en plagen der cultuurgewassen in Nederlandsch-indie in 1928.. Mededeelingen van het Intituut vor Plantenziekten No. 75: 1-96.

Notes: Scale species mentioned include Aspidiotus destructor, Chionaspis sp., Chrysomphalus personatus, Lecanium hemisphaericum, L. viride and Pseudococcus virgatus. Hosts and distributions given.