Keuchenius, P.E. 1915 Onderzoekingen en beschouwingen over eenige schadlijke schildluizen van de Koffiekultuur op Java.. Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation. Djember 16: 1-65.