Kawecki, Z. 1935 Czerwce (Coccidae) województwa krakowskiego I kieleckiego zebrane w latach 1933-1934. (Die schildläuse (Coccidae) der wojewodschaften Kraków und kielce die in den jahren 1933-1934 gesammelt wurden.). Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akad. Umiejetnosci (Annual Report of the Physiographical Commission of Polish Acad. of Sciences & Let 68: 73-90.

Notes: German summary. List of 26 Polish species with detailed collection data.