Hendrych, V. 1962 . Lesnícka Zoológia; pre lesnícke technické skoly Druhé, nezmenené vydanie. Slovenské Vdavatel'stvo, Pôdohospodárskej Literatûry Bratislava 283 pp.

Notes: Species mentioned include Cryptococcus fagi, Pseudochermes fraxini, Kermococcus quercus, K. roboris, Asterolecanium variolosum, Eulecanium corni, E. coryli and Physokermes piceae.