Choi, J., & Lee, S. 2017 Taxonomic review of the tribe Saissetiini (Hemiptera: Coccidae) in Korea. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 101-111

Keywords:

  • description
  • diagnosis
  • distribution
  • illustration
  • key
  • taxonomy
  • Notes: Eight species of the tribe Saissetiini Hodgson, 1994 (Hemiptera: Coccidae) are recognized from Korea, including two new records; Parthenolecanium fletcheri Cockerell, 1899) and Saissetia miranda (Cockerell & Parrott, in Cockerell, 1899). Diagnoses and redescriptions of Korean species, with illustrations and photographs, and a key to Korean genera and species are provided.